WBT เผยเทคโนโลยีการชุบโลหะด้วยพลาสม่า


บริษัทผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ออดิโอเกรดชื่อดังจากเยอรมนี นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เรียกว่าโครงการ “WBT Plasma Project

กรรมวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญด้านคุณภาพเสียง ของคอนเนคเตอร์ออดิโอเกรดทั้งหลาย ทั้งเรื่องของวัสดุ ความหนา บาง หรือความราบเรียบของพื้นผิว ล้วนส่งผลต่อคุณภาพเสียงทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนในการกำหนดบุคลิก และโทนเสียงของคอนเนคเตอร์นั้น ๆ

บริษัท WBT กำลังจะพัฒนาเทคโนโลยี nextgen™ ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการนำเสนอกรรมวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใหม่ ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี PVD (Physical Vapor Deposition) หรือการเคลือบผิวด้วยไอสสาร (Plasma) ทำให้พื้นผิวหน้าของโลหะที่ชุบมีความราบเรียบ เมื่อส่องดูด้วยกล้องขยายระดับ 100 ไมโครเมตร และมีความแข็งกว่ากรรมวิธีชุบแบบเดิม นอกจากนี้การเลือกใช้พลาสม่าในกรรมวิธีการผลิต ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยโครงการ “WBT Plasma Project” กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิต ที่เมืองเอสเซน เยอรมนี และจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ WBT ในอนาคตต่อไป