Test Report: AudioQuest Water & Earth XLR & RCA interconnect cable

Test Report: AudioQuest Water & Earth XLR & RCA interconnect cable

มงคล อ่วมเรืองศรี

DSC_0355

 ช่วงเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ทาง AudioQuest ได้ประกาศถึงการออกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสายสัญญาณ (Interconnect Cable) ชุดใหม่ล่าสุด ที่ใช้ชื่อว่า Element Series (ชุดธาตุทั้งสี่) อันประกอบไปด้วย : Water, Earth, Wind และ Fire (อย่างกับชื่อวงดนตรีร็อค) ทั้งนี้เพื่อแทนที่สายสัญญาณในกลุ่มของ Fall Series (ชุดน้ำตก) จำนวน 3 รุ่นด้วยกัน Columbia, Colorado และ Niagara

Water นั้นปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาแทนที่ Columbia แต่ยังคงใช้ PE (Polyethylene) Air-Tubes หุ้มล้อมรอบสายตัวนำที่เป็นทองแดงบริสุทธิ์สูง ‘Solid PSC+’ ในขณะที่ Earth ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแทนที่ Colorado แต่ยังคงใช้ FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) Air-Tubes หุ้มล้อมรอบสายตัวนำที่เป็นทองแดงบริสุทธิ์สูง ‘Solid PSC+’ ส่วน Wind ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแทนที่ Niagara แต่ยังคงใช้ FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) Air-Tubes หุ้มล้อมรอบสายตัวนำที่เป็น ‘Solid PSS silver’ แต่สำหรับ Fire นับว่า-พิเศษสุด-เพราะเป็นการเติมเต็ม สมาชิก ใหม่ล่าสุดให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Fire-Wild-WEL family

ทั้ง Water, Earth และ Wind ยังคงใช้หลักการ Triple-Balanced Geometry (อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ AudioQuest มาแต่แรกเริ่ม) ทั้งในสายนำสัญญาณที่เป็นแบบ balanced XLR และ Single Ended RCA โดยที่ภายในตัวสายสัญญาณนั้นจะประกอบด้วยตัวนำสัญญาณ 3 เส้นที่มีชีสด์ห่อหุ้มโดยรอบอยู่อีกชั้น สำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นแบบขั้วเสียบต่อ XLR นั้น ตัวนำเส้นหนึ่งจะนำพาสัญญาณเฟสบวก (Non-Inverted) และตัวนำอีกเส้นหนึ่งจะนำพาสัญญาณเฟสลบ (Inverted) โดยจะมีสายตัวนำอีกเส้นทำหน้าที่เป็นกราวด์ (Ground) ซึ่งสายตัวนำเส้นนี้จะมี ขนาด ใหญ่กว่าสายตัวนำสัญญาณทั้ง 2 เส้น เพื่อให้มีค่าความต้านทานที่ต่ำกว่ามาตรฐานอ้างอิง นี่จึงทำให้สายนำสัญญาณที่เป็นแบบ Balanced XLR ของทั้ง Water, Earth และ Wind นั้น ‘แตกต่าง’ จากโดยทั่วไป ซึ่งมักจะใช้ส่วนที่เป็นชีสด์ห่อหุ้มทำหน้าที่เป็นกราวด์ (Ground)

DSC_0477

ในขณะที่เวอร์ชั่นที่เป็นขั้วเสียบต่อแบบ RCA ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า ใช้สายตัวนำเส้นที่มี ขนาด ใหญ่กว่านั้นจะทำหน้าที่นำพาสัญญาณเฟสบวก (+) ส่วนสายตัวนำเส้นนี้จะมี ขนาดเล็ก ทั้ง 2 เส้นก็จะทำหน้าที่เป็นกราวด์ (Ground) ซึ่งนี่ก็จะทำให้ได้มาซึ่งค่าความต้านทานที่ต่ำกว่ามาตรฐานอ้างอิง (ต่ำกว่าถึง 59 % เมื่อเทียบกับการกราวด์ด้วยตัวนำเพียงเล้นเดียว) ส่วนชีสด์ห่อหุ้มนั้นจะถูกเชื่อมต่อกับกราวด์แต่เฉพาะขั้วเสียบต่อเพียงด้านเดียวเท่านั้น ในลักษณะของ Semi-Balanced Design

สิ่งโดดเด่นอันสำคัญของทั้ง Water, Earth และ Wind นั้นก็คือ DBS (Dielectric-Bias System) เอกสิทธิ์พิเศษจากการค้นคว้า-พัฒนาของ AudioQuest ซึ่ง William E. Low ผู้เป็นทั้ง Founder และ Chief Designer ของ AudioQuest ได้อธิบายถึงหลักการนี้ไว้ ซึ่งแปลความออกมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า DBS จะทำให้ค่า Dielectric ของฉนวนหุ้มสายตัวนำนั้น ถูกครอบงำด้วยสภาพ High Voltage DC field จากการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของแบตเตอรี่พิเศษ โดยที่ ‘ฉนวน’ หุ้มสายตัวนำจะถูกต่อเข้ากับขั้วลบ (-)ของแบตเตอรี่พิเศษ และส่วนของ ‘ชีลด์’ รอบๆ สายตัวนำก็จะถูกต่อเข้ากับขั้วบวก (+)ของแบตเตอรี่ ดังนั้น สายตัวนำ จึงมิได้มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสตรง High Voltage ที่ AudioQuest ใช้อยู่เลย

ทั้งนี้ไฟฟ้ากระแสตรง High Voltage ที่ AudioQuest ใช้อยู่นั้น จะมีค่าศักย์ทางไฟฟ้าที่สูงมากถึง 72 โวลต์ – ซึ่งสูงจนสามารถจะทำให้ค่าศักย์ทางไฟฟ้าของสัญญาณเสียง (signal) ที่สายตัวนำ-นำพาไหลเคลื่อนที่ไปอยู่นั้น (เพียงแค่ระหว่างสอง, สามโวลต์ จนถึงประมาณไม่เกิน 7 โวลต์) มิอาจ ครอบงำ สภาพค่า Dielectric ของฉนวนหุ้มสายตัวนำนั้นได้ นี่จึงทำให้สายนำสัญญาณของ ปลอดจากซึ่งลักษณะน้ำเสียงเฉพาะตัว หรือ Sonic Signature ที่เกิดจากการแปรเปลี่ยนทางสภาพ Dielectric ของฉนวนหุ้มสายตัวนำ

DSC_0487

นอกจากนี้ทั้ง Water, Earth และ Wind ยังมีขนาดหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้นมาอีก 1 มม. จึงทำให้สามารถใช้ Air-Tubes ที่มีความหนามากขึ้น ซึ่งหมายถึง ระยะห่างระหว่างสายตัวนำกับฉนวนที่มากขึ้น ช่วยส่งผลลดทอนสภาพครอบงำทาง Dielectric ลงไปได้อีก ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องของ NDS System (Noise-Dissipation System) จากเดิมที่เป็น 4-layer NDS System ใน Columbia, Colorado และ Niagara ได้เพิ่มขึ้นเป็น 6-Layer NDS System ใน Water, Earth และ Wind ส่งผลช่วยลดทอน RFI (Radio Frequency Interference) ที่เล็ดรอดออกไปสู่ชีลด์ได้นั้น ให้ยิ่งน้อยลงไปอีก

ทีสำคัญในขณะที่ Columbia, Colorado และ Niagara นั้นใช้ Direct-Silver Plated OCC (Ohno Continuous Casting) copper ทั้ง Water, Earth และ Wind ได้รับการปรับเปลี่ยนไปใช้เป็น Hanging-Silver Plated OCC (Ohno Continuous Casting) Red Copper ที่ให้ผลทางคุณสมบัติการนำพาสัญญาณ (เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงย่านความถี่สูง) ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับ Fire นั้น โดยแท้จริงแล้วอาจพูดได้ว่า ออกมาทดแทน Sky ด้วยความหนาของตัวสายที่เพิ่มขึ้นไปอีก 1.8 มม. ทำให้ได้มาซึ่ง NDS System ที่มากถึง 8-Layer นั่นเลยทีเดียว กับทั้งยังใช้สายตัวนำเป็น ‘Solid PSS Silver’ ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเฉกเช่นเดียวกับซีรี่ส์ Wild และ WEL อีกด้วย

 DSC_0401

คุณลักษณ์

Water นั้นนับเป็นรุ่นน้องนุชสุดท้อง-ราคาย่อมเยาในกลุ่ม Element Series ของ AudioQuest ที่ใช้สายตัวนำแบบ Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Conductors หรือตัวนำทองแดงบริสุทธิ์สูงแบบ ‘solid PSC+’ นั่นเอง ที่มีจุดโดดเด่นสำคัญรวมอยู่ในตัว นับตั้งแต่การใช้ PE (Polyethylene) Air-Tubes หุ้มล้อมรอบสายตัวนำ, การใช้หลักการ Triple-Balanced Geometry, Carbon-Based 6-Layer Noise-Dissipation System, 72V Dielectric-Bias System รวมถึงการใช้ขั้วเสียบต่อที่เป็นแบบ Hanging-Silver Plating directly over High-Purity Red Copper Plugs (ทั้งแบบ RCA และแบบ XLR) ซึ่งผ่านการเชื่อมต่อ (บัดกรี) สายตัวนำด้วยกรรมวิธี Cold-Welded อีกด้วย

ส่วน Earth นับเป็นรุ่นพี่ที่ถัดขึ้นมาจาก Water ซึ่งยังคงใช้สายตัวนำแบบ Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Conductors หรือตัวนำทองแดงบริสุทธิ์สูงแบบ ‘Solid PSC+’ ไม่ต่างกัน ทว่าขยับปรับเปลี่ยนขึ้นมาใช้ Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Air-Tubes หุ้มล้อมรอบสายตัวนำ ส่วนจุดโดดเด่นสำคัญนั้นนับว่าเหมือนๆ กัน นับตั้งแต่การ การใช้หลักการ Triple-Balanced Geometry, Carbon-Based 6-Layer Noise-Dissipation System, 72V Dielectric-Bias System รวมถึงการใช้ขั้วเสียบต่อที่เป็นแบบ Hanging-Silver Plating directly over High-Purity Red Copper Plugs (ทั้งแบบ RCA และแบบ XLR) ซึ่งผ่านการเชื่อมต่อ (บัดกรี) สายตัวนำด้วยกรรมวิธี Cold-welded อีกด้วย

 DSC_0412

ผลการรับฟัง

อนึ่งการเสียบต่อใช้งานสายนำสัญญาณ Water ของผมครั้งนี้ ได้ใช้ Water แบบ unbalanced (RCA) ในการเชื่อมโยงนำ-พาสัญญาณระหว่างเครื่องเล่นซีดีแบบแยกชิ้นของ marantz รุ่น CD-12 ไปสู่ปรีแอมป์ Exclusive C3a ส่วนการเชื่อมโยงนำ-พาสัญญาณระหว่างปรีแอมป์ไปยังเพาเวอร์แอมป์ของ Accuphase รุ่น P-102 นั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสายนำสัญญาณ Balanced (XLR) รุ่น Earth ครับ

ทั้ง Water และ Earth มีการระบุทิศทางในการเสียบต่อสายไว้อย่างชัดเจน ด้วยหัวลูกศร ‘†’ ที่กำกับอยู่บนตัวแจ็คเสียบต่อ ซึ่งสอดสัมพันธ์กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า DC จากแบตเตอรี่ที่ระดับแรงดัน 72 โวลต์ของ DBS ดังนั้นจึงมิควรใช้งานแบบสลับปลายสายเสียบต่อ (แต่ทาง AudioQuest ก็มิได้ระบุห้ามไว้)

Water และ Earth สามารถสำแดงสมรรถนะออกมาได้น่าทึ่งทีเดียว ซึ่งโดดเด่นมากกับการ นำเสนอ ช่วงความถี่เสียงต่ำ ที่ทั้งหนักแน่น-แผ่ใหญ่ และ รุกเร้า-กระชับฉับไว ไม่อวบอ้วน อุ้ยอ้าย ให้จังหวะจะโคนที่แม่นยำ พร้อมด้วยความเต็มอิ่มใน น้ำหนักเสียง บ่งบอกสภาพความมีทรวดมีทรงของทุกสรรพเสียง ควบคู่กับ เนื้อเสียง ที่ให้ความนวลเนียน ละเมียด ละมุน ละไมยิ่งกว่าที่เคยคุ้น ทั้งยังถ่ายทอดความฉับไวในการส่งมอบรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยๆ ได้ระยิบระยับ และในสรรพสำเนียงเสียงต่างๆ ที่รับฟังนั้นก็ล้วน เด่นลอย ออกมาอย่างมีตัวตน และมีอาณาบริเวณเสียงที่เป็นอิสระไม่ซ้อนทับปนเปกัน เสียงทุกเสียงมีความสดใส – สว่าง โปร่งกระจ่าง ขึ้นกว่าธรรมดา

 DSC_0502

รวมไปถึง สภาพบรรยากาศเสียง ที่ถูกถ่ายทอด-บ่งบอกออกมาในขณะรับฟัง ทำให้เสียงดนตรีที่รับฟังนั้นมีความสมจริง แม้กระทั่งการออกเสียงอักขระภาษาที่นักร้องเปล่งออกมานั้นก็ น่าทึ่งมาก ให้ความเป็นธรรมชาติอย่างที่เราได้ยินได้ฟังออกมาจากการเปล่งเสียงของคนเราจริงๆ กระนั้น มีทั้ง น้ำหนักเสียง มีทั้ง ลมหายใจ – โอ้…ช่างเป็นเสียงที่มีชีวิต มีตัวตน มีวิญญาณเสียนี่กระไร ฟังแล้วเคลิบเคลิ้มใจ ยิ่งฟังยิ่งติดหู

ทั้งนี้สุ้มเสียงโดยรวมที่รับฟังได้จาก Water + Earth นั้นให้ความอิ่มฉ่ำ เข้มข้น และฉับไว ไม่แช่มช้อย เชื่องช้า ไร้ซึ่งความกระด้าง ระคายหู มีความชัดเจนของทรานเชียนต์ ให้ความกังวาน ทอดยาวของปลายหางเสียง รวมถึงความฉับพลันทันใดที่เยี่ยมยอด เสียงแต่ละเสียงมีน้ำหนัก ไม่เบาโหวงเหวง ลอยเวิ้งว้าง ฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจ ความผุดโผล่ของเสียงแต่ละเสียงนั้นก็ล้วนเด่นชัด และฉับพลันทันใด ให้ความลอยตัว กลมมน มีความเป็นตัวเป็นตนของเสียงที่เข้มข้น ระบุทิศทางที่มาหรือตำแหน่งแห่งที่ของเสียงแต่ละเสียงได้แน่นอน-ชัดเจน แม้ในเสียงที่เกิดขึ้นซ้อน-แทรกพร้อมๆ กัน ก็ยังสามารถจับตำแหน่งของแต่ละเสียงนั้นได้ ไม่ถูกเบียดบัง หรือ ถูกกลบกลืน จนเลือนรางไป

ช่วงย่านเสียงต่ำ กระชับ ฉับไวในท่วงท่า ให้น้ำหนักเบสที่ใหญ่ ทรงพลัง กระแทกกระทั้น หนักแน่นและแผ่บานออก ไม่หุบห่อตัว สามารถตอบสนองลงไปลึกถึงก้นบึ้ง และเปี่ยมด้วยรายละเอียดในทุกช่วงจังหวะ ช่วงย่านเสียงกลางจะอุดมด้วยรายละเอียดสอดแทรก ผุดโผล่ และกระจายตัวอย่างมีปริมณฑล พร้อมด้วยความอบอวลของมวลบรรยากาศ ช่วงย่านเสียงสูงจะพละพลิ้วและขยายไปไกลจนสุดกู่ โดยไม่มีอาการหดห้วน หรืออัดอั้น

ทางด้านจินตภาพ (Image) และสภาพเวทีเสียง (Soundstage) ที่รับรู้ได้จาก Water + Earth นั้น น่าประทับใจมาก ทั้งในด้านความแผ่กว้างอย่างมาก จนสัมผัสได้ถึงสภาพการโอบล้อมของเสียงในสถานที่แสดง/บันทึกเสียงดนตรี มีความลึก – ที่ถอยลึกจนราวกับทะลุผนังเลยตำแหน่งตั้งวางระบบลำโพงออกไป และยังแยกแยะแถว-ชั้นของวงดนตรีที่รับฟังได้แจ่มชัด ระบุตำแหน่งชื้นดนตรีได้อย่างแน่นอน ในขณะที่ความสูงซึ่งรับรู้ได้นั้นสามารถบ่งบอกสภาพเสียงที่ลอยตัวสูงขึ้นเหนือระดับตัวตู้ระบบลำโพงชัดเจน

 

 DSC_0413

สรุปส่งท้าย

ด้วยเสียงเบสที่กระจ่าง จับจังหวะจะโคนชัดเจน เสียงกลางอันปลอดโปร่ง กังวาน-ฉ่ำชุ่ม ช่องว่างระหว่างชิ้นดนตรีที่ถูกบ่งบอกออกมาจะแจ้ง เสียงร้อง (Vocal) แทบจะมองเห็นการขยับปากเป็นคนๆ กันเลยทีเดียว ทั้งแจ่มชัด กระจ่าง อวบอิ่ม นุ่มเนียน เสียงสูงพละพลิ้ว หางเสียงทอดตัวยาวไกล สภาพบรรยากาศอบอวลมาก ระยะถอยลึกในเวทีเสียง-ลึก-ขึ้นมากทีเดียว

 

รวมถึงการลอยตัวของเสียงเหมือนช่วย ยกระดับ – ห้วงอารมณ์ ให้ดนตรีที่กำลังรับฟัง ไม่ได้เน้นเสียงอะไรต่อมิอะไรให้โดดเด่นขึ้น แต่ผุดโผล่ออกมาอย่างที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ฟังสนุก ไม่เหนื่อย ไม่อึดอัด อาจถึงขั้นกระดิกเท้าตามโดยไม่รู้ตัวในขณะฟังอย่างที่ผมเป็น ให้เวลาสัก 20 นาทีที่จะรอให้ สายสัญญาณ ทำการปรับตัวของมันเข้ากับซิสเต็มของคุณ ทั้งนักร้องและนักดนตรีจะราวกับกำลังมาบรรเลงเพลงให้รับฟังอยู่ต่อหน้าคุณทีเดียว

 

มันเหมือนว่า Background Noise นั้นหายไป รายละเอียดต่างๆ เลยผุดโผล่กันขึ้นมา เด่นชัดมาก ความหนักเบาของเสียงก็โดดเด่นมาก เห็นอากัปกริยาของนักร้อง ณ ขณะนั้นชัดแจ้งมาก ในเพลง My BREATHE AWAY ของ EVA CASSIDY มองเห็น (รับรู้) ถึงการออกอักขระเสียงคำว่า BREATHE เน้นตรงตัว ‘H’ ด้วยการใช้ลิ้นกดขึ้นบนเพดานปากชัดเจนจริงๆ เสียงสูดลมหายใจเข้าปอดขณะร้องเพลงก็ชัดเจนมาก ฟังแล้วขนลุกครับ ที่สำคัญเสียงดีดกีตาร์ของ EVA CASSIDY – ในขณะร้องเพลงนั้น บ่งบอกออกมา ณ ตำแหน่งที่ต่ำกว่าเสียงร้องลงมาชัดเจนจริงๆ

 

บอกกล่าวได้เลยว่า น่าทึ่ง มาก -น่าทึ่งในทุกๆ อย่างที่รับฟัง สายนำสัญญาณรุ่น Water และ Earth นี้จะทำหน้าที่ ยกระดับ การรับฟังให้แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะในด้านความสดใส เต็มเปี่ยมในรายละเอียด การถ่ายทอดบรรยากาศเสียงของสถานที่ทำการแสดงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการส่งมอบช่วงย่านความถี่เสียงต่ำอันทรงพลัง ลึกล้ำ –น่าประทับใจยิ่งนัก

 

อุปกรณ์ร่วมใช้งาน : เครื่องเล่นซีดี Marantz CD/DA-12; ปรีแอมป์ Exclusive C3a; ปรีแอมป์ Accuphase P-102 ; สายลำโพงของ XAV

อุปกรณ์เสริม : XAV : EMX -9 (วางทับบน Marantz CD/DA-12); Entreq : Ground Box รุ่น MinimUs Silver + Earth Cable รุ่น Silver; MagicBoxAudio : Lunar 1

 

ขอขอบคุณ หจก.ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ โทร 0-2746-4302 ที่ได้เอื้อเฟื้อ AudioQuest Water และ Earth มาให้ได้ทดสอบกันในครั้งนี้

 DSC_0509

รูปลักษณ์ :                      4 ดาว

สมรรถนะ :                     4 ดาว

คุณภาพเสียง :              5 ดาว

โดยรวม :                        4 ดาวครึ่ง