Tag Archives: P.O.P.

Archives

  • แผ่นเสียง- เคียงเครื่อง (Vinyl MUST on the shelf !) 9

    แผ่นเสียง- เคียงเครื่อง (Vinyl MUST on the shelf !) 9

    แผ่นเสียง- เคียงเครื่อง (Vinyl MUST on the shelf !) 9…มงคล อ่วมเรืองศรี จากแต่เดิมที่ “เพลงไทย” หาแผ่นเสียงที่ฟังแล้วเสียงดี เข้าขั้นมาตรฐานระดับออดิโอไฟล์ – ได้ยากยิ่ง แต่เพราะ “ความเป็นคนไทย” ที่อยากเห็นการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ได้ทำให้แวดวงเพลงไทยในบ้านเรา ณ ...