Tag Archives: dawn nathong

Archives

  • จะรู้ได้อย่างไรว่าแอมป์เหมาะกับลำโพง?

    จะรู้ได้อย่างไรว่าแอมป์เหมาะกับลำโพง?

    คำถามหนึ่ง ที่มักมีนักเล่นโพสต์ถามบ่อย ๆ คือเรื่องของการเลือกจับคู่แอมป์กับลำโพง ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของคุณภาพเสียงที่ดี ไม่ว่าจะเป็นกับชุดฟังเพลงหรือโฮมเธียเตอร์ หากลำโพงได้แอมป์ที่เหมาะสม จะให้น้ำเสียงและรายละเอียดที่ดีน่าฟังแตกต่างกับลำโพงที่ใช้แอมป์ไม่เหมาะสม ...