Tag Archives: article

Archives

  • Dynamic ตัวแปรสำคัญของความไพเราะ

    Dynamic ตัวแปรสำคัญของความไพเราะ

    คำว่าไดนามิก (Dynamic) น่าจะเป็นคำหนึ่งที่เราได้ยินในวงการเครื่องเสียงอยู่บ่อย ๆ เช่น ลำโพงหรือแอมป์ตัวนี้ให้ไดนามิกเสียงดี แต่น่าแปลกที่การสื่อความหมายของแต่ละคนค่อนข้างต่างกัน ทำให้ความหมายที่แท้จริงของไดนามิกคลาดเคลื่อนไป ไดนามิกของเสียงคืออะไร พูดให้ง่ายที่สุดก็คือระดับความดัง-ค่อยของเสียง ...