แอพฟังเพลง dCS Mosaic ต่างกับ Roon อย่างไร?


DAWN NATHONG

นี่เป็นความคิดแรก ๆ ที่ผุดขึ้นในหัวหลังทราบว่า dCS เปิดตัวแอพสำหรับการฟังเพลง Mosaic เพราะทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทางคุณกฤตแห่ง Deco 2000 ว่าแอพตัวนี้ ทางบริษัท dCS ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเน้นด้านคุณภาพเสียงมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง และอินเตอร์เฟสความสวยงามจะเป็นเรื่องรองลงมา

ในขณะที่ Roon นั้นนอกจากด้านตุณภาพเสียงแล้ว ยังเน้นด้านการใช้งานที่ง่ายและมีความสวยงาม รวมถึงมีฟังก์ชั่นการปรับแต่งที่หลากหลายกว่ามาก

ความเหมือนที่แตกต่าง

หน่วยประมวลผลของ Roon

ทั้งสองมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งที่คล้ายกัน คือออกแบบการทำงาน ให้อาศัยทั้งซอฟท์แวร์และฮารด์แวร์ผสมผสานกัน เพียงแต่ Roon จะออกแบบส่วนประมวลผลหรือ Roon Core เป็นซอฟท์แวร์ เพื่อให้นำไปติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ แต่ส่วนหน่วยประมวลผลของแอพ dCS Mosaic นั้นจะผลิตเป็นชิปหรือฮาร์ดแวร์ และถูกติดตั้งมาในอุปกรณ์ของค่าย dCS เท่านั้น

หน่วยประมวลผลของ dCS Mosaic

ด้วยเหตุนี้ทำให้การเปรียบเทียบมีตัวแปรเพิ่มอีกหนึ่ง คือคุณภาพของคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมเพื่อใช้งานเป็น Roon Core นั่นเอง ดังนั้นหลังคืนเครื่อง ผู้เขียนจึงติดต่อเพื่อเข้าไปฟัง dCS Network Bridge ที่ต่อแบบเต็มระบบกับ dCS Rossini Player ที่โชว์รูม Deco2000 เพื่อฟังสรุปผลให้ชัดเจนอีกครั้ง

ช่วงหนึ่งของการเปรียบเทียบแอพทั้งสองตัว

ว่าด้วยเรื่องเสียง

เมื่อเทียบกันหมัดต่อหมัด โดยใช้การสตรีมเพลงผ่าน TIDAL ด้วยแอพ dCS Mosaic จะให้รายละเอียดหยุมหยิมและความชัดเจนเปิดเผย และความใสเปิดโปร่ง มีรายละเอียดปลายหางเสียงที่พลิ้วไหวทอดยาว ดีกว่าการฟังผ่านแอพ Roon เล็กน้อย

ในขณะที่ Roon เองจะเหมือนเจือความอบอุ่นนุ่มนวลเข้าไปในเนื้อเสียงนิดหน่อย ทำให้มีสีสันความน่าฟัง คล้ายโทนเสียงแบบอนาล็อก เหมาะกับการฟังไฟล์เพลงในรูปแบบดิจิตอลที่มีความหลากหลายของคุณภาพการบันทึก แต่สำหรับนักเล่นที่ชอบความจะแจ้งของน้ำเสียง ก็อาจรู้สึกว่าด้านความสด กระจ่างเป็นรอง dCS Mosaic เช่นกัน

หน้าอินเตอร์เฟสของ Roon
หน้าอินเตอร์เฟสของ Mosaic

สรุป

เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดหักลบฟังก์ชั่นใช้งาน และความสวยงามของอินเตอร์เฟสแล้ว ผู้เขียนขอให้เรื่องเสียง Mosaic เฉือนชนะ Roon แค่ปลายจมูก

ส่วนเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการจัดการกับคลังเพลงจำนวนมหาศาลรวมกับความสวยงามของอินเตอร์เฟสแล้ว Roon ยังคงหาคู่แข่งเปรียบเทียบได้ยาก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่า Licence แบบรายปี หรือแบบตลอดชีพ ส่วนแอพ dCS Mosaic นั้นโหลดฟรี แต่ใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ของ dCS อย่างเดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Deco 2000 ชั้น 4 อัมรินทร์พลาซ่า โทร. 089 870 8987