ผลสำรวจจากประเทศอังกฤษยืนยันว่า “Streaming Service” ทำให้ CD และแผ่นเสียงมียอดขายที่ดีขึ้น


ผลสำรวจจากประเทศอังกฤษยืนยันว่า “Streaming Service” ทำให้ CD และแผ่นเสียงมียอดขายที่ดีขึ้น

jumbo-records

            ผลสำรวจผู้บริโภค และนิยมการฟังเพลงภายในประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นของซีดี และแผ่นเสียง ได้รับแรงกระตุ้นมาจากคู่แข่งสำคัญในการตลาดอย่าง “Streaming Service” ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายๆ คนคาดเดาเอาไว้ในตอนแรก

ทั้งนี้ข้อมูลผลสำรวจชุดดังกล่าวเป็นการร่วมมือการจัดทำขึ้นระหว่าง Music body BPI และ Entertainment Retailers Association (ERA) โดยผู้ที่เก็บผลสำรวจคือ AudienceNet ซึ่งผลสำรวจระบุว่า 2 ใน 3 จากกลุ่มที่เก็บข้อมูล เรียกได้ว่าเป็น Multi-channel Listeners คือ ฟังได้มากกว่า 1 ช่องทาง แล้วในจำนวนนี้เองมักจะใช้ Streaming Music
ในการเสพเพลงใหม่ๆ ศิลปินใหม่ๆ ที่กำลังอยู่ในกระแสปัจจุบัน แต่พอเวลาที่จะเลือกซื้อเพื่อเก็บสะสม และให้เป็นของขวัญ หรือเอาไว้ฟังในรถส่วนตัว จะเลือกซื้อเป็น ซีดี หรือแผ่นเสียง ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นสิ่งที่จับต้องได้ นอกจากนี้ในผลสำรวจระบุว่า 56% จากกลุ่ม Multi-channel Listeners ยังคงเลือกซื้อ CD เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพเสียงว่าดีกว่า

นอกจากนี้ผลสำรวจที่เจาะจงแบ่งแยกย่อยลงไปในเรื่องของอายุ ระบุว่า ผู้บริโภคที่อายุระหว่าง 16-24 ปี จะเลือกใช้ Smartphone เป็นเครื่องในการฟังเพลงเป็นอันดับแรก ส่วนตัวเลือกลองลงมาคือ Laptop (คอมพิวเตอร์พกพา)