root 17 November 2014, 10:32 AM Hot news

Ads Blog B5

root 17 November 2014, 10:25 AM Hot news

root 17 November 2014, 10:24 AM Hot news

root 17 November 2014, 10:22 AM Hot news

root 14 November 2014, 9:36 AM Hot news

BETA-10CX: Pro Coaxial Full-Range Speakers

BETA-10CX: Pro Coaxial Full-Range Speakers

17 June 2017, 6:57 PM
BETA-10CX: Pro Coaxial Full-Range Speakers BETA-10CX เป็นดอกลำโพงขนาด 10 นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดของ EMINENCE เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกาโดยตรง ซึ่งในเรื่องของคุณภาพเป็นที่ไว้ใจของผู้ใช้งานอยู่แล้ว BETA-10CX เป็นดอกลำโพงแบบโคแอกเซียล ให้เสียงในย่านความถี่กลางต่ำ (Low-Mid) จนถึง ย่านกลางสูง (Mid-Hi) รองรับกำลังวัตต์ใช้งานที่ 500 วัตต์ ...

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.